Whakawātea


Mahi hāpai

Kupu (reo Māori)
Kupu (reo Pākeha)

Kōkiritia rā, I ngā mihi e
Mai i ngā tae e whā
Kia koutou rā
Hāpai i ngā mahi, o ngā tīpuna
Hihikitia rā, ki te ao mārama

(tama) Aue!
Kōkiritia rā
(tama) Aue!
Mai i Ngā tae e whā
(tama) Aue!
Hāpai i ngā mahi o ngā tīpuna x2

Mai i Ngā tae e whā
E mihi atu rā
Ki a koutou katoa x3


Advance our aspirations
From Ngā tae e whā
To you all
Uplift the deeds of our ancestors
Uplift for all to savour

(boys) Alas!
Go forth
(boys) Alas!
From Ngā tae e whā
(boys) Alas!
Uplift the deeds of our ancestors

From Ngā tae e whā
We acknowledge
You all

No comments:

Post a Comment