WaiataTaku Reo Rangatira

Kia kaha tatou ki te - Korero Maori
E minaka ana
taku waha ki te kai a te Rangatira
(Taku reo rangatira)
Taku reo rangatira
taku kuru pounamu tuku iho
(miharo ke ana)
Miharo ke ana ki tona pakari kia ora
Te meme ha te wairua ki te korero Maori

We show strength in speaking Maori
My mouth is ready
for the food of Chiefs
(My language is of Chiefs)
My language is of Chiefs
It is my treasured possession that is handed down
It is awesome in my growth
It is the spirit of the language that I share.


Tae e wha
Ko nga kete tuauri
Ko nga kete tuatea
Ko nga kete aronui
e mihi atu ra nei e

Hikitia, hapaingia piki ake eke ake
kokiri, kia tipu
Ki te ao marama e

Kia puawai, whakatata mai
o te ao o nga tupuna

Wai Pounamu, Rawhiti, Tokerau, Hauauru
Nga tae e wha e mihi atu ra nei e

Hikitia, hapaingia piki ake eke ake
kokiri, kia tipu
Ki te ao marama e

No comments:

Post a Comment