Haka


Te Hau o te Tonga
Kupu (reo Māori)
Kupu (reo Pākeha)
Kia rongo mai koe

(A!) e tama (A!) e hine
I te hau mapu, I te hau kahaI te hau o te tonga e puhipuhi atu nei! I āhahā!

Kia rangona te kaha o ngā uri o Tāwhiri-mātea

E pā atu nei ki ngā tai e whā
I te parawera, Ki te hauraro,Ki te hauāuru, ki te marangai e.

I ahu mai I hea?

I ngā atua, I ngā mātua tīpuna


‘He hau I puta mai I te waha o te ika’


I te hā roto, I te hau tapu,


I te Ūpoko-o-te-ika
A Māui-tikitiki-a-Taranga e! Hā!

Listen

Oh Sons and Daughters
To the sighing wind, to the strong wind

To the south wind blowing towards you! Indeed!

Feel the strength of the descendants of Tāwhiri-mātea!

Blowing out to the four coasts.
From the southerly, to the northerly,

To the westerly, to the easterly

Where does it come from?

From the gods, from the ancestors

‘A wind that comes from the mouth of the fish’

From the breath within, from the sacred wind,

From the Head of the fish
Of Māui-tikitiki-a-Taranga!

Tika Tonu

Tika tonu!
Ue!
Tika tonu!
Ue!
Tika tonu atu ki a koe, e tama
Hiki nei koe aku whakaaro, pakia!
He hiki aha to hiki?
He hiki roa to hiki?
I a ha hā!

What is right is always right!
In - deed!
What is right is always right!
Ah... yes!
Be true to yourself, my son!
My concerns have been raised about you, so pay attention!.... .
What is this problem you are carrying?
How long have you been carrying it for?
Have you got that? Right, let's go on.

E tama, te uaua ana
E tama, te mārō
Roa ina hoki ra
Te tohe o te uaua na
E tāu nei.
Āna! Āna! Āna! Aue... Hī!

So son, although it may be difficult for you
and son, although it seems to be unyielding
no matter how long you reflect on it
the answer to the problem
is here inside you.
Indeed! Indeed! Indeed! Yes, indeed!


No comments:

Post a Comment